2.ca.18. Pronoms febles

Aquí teniu els deures per a dijous 17:

1.Indica quin tipus de complements són els sintagmes subratllats:

a)             Na Maria va incloure en Joan a la llista.

b)            No ha arribat a aconseguir cap premi.

c)             El venedor ha visitat els meus pares.

d)            La Jordina ha llogat un piano de coa.

e)            No he pogut pagar els llibres al meu fill.

f) Aquest individu ha pres la cartera al passatger del bigoti.

g) Han pujat el sou al Sergi.

2.  Substitueix els complements subratllats pel pronom corresponent tot escrivint una altra vegada l’oració:

a)Paga el vestit al meu avi.

b)Paga el vestit al meu avi.

c) Pagarem els curset als nostres empleats.

d)Pagarem els cursets als nostres empleats.

e) Pagarem això a les empreses.

f) Pagarem això a les empreses.

g)Pagarem el deute a la veïna.

h) Pagarem el deute a la veïna.

 

 

 

2.ca.17. Pronoms febles. Exercicis

Aquí teniu dos exercicis perquè repasseu el que hem treballat sobre la substitució pronominal del C.D. Ja sabeu com heu de fer-los. Els corregirem dilluns. Bon cap de setmana!

1. Substitueix tots els C.D. d’aquestes oracions i tendràs un model de substitució pronominal:
a) Estripen cartes.
b) Estripen papers.
c) Estripen els documents.
d) Estripen les pàgines.
e) Estripen els fulls.
f) Estripen tot allò que hi ha al calaix.
g) Estripen folis.
h) Estripen la instància.
i) Estripen cartons.
j) Estripen les cartolines.
k) Estripen el contracte.
l) Estripen revistes.

2. Omple els buits amb el pronom de C.D. corresponent:
a) Na Marta i na Sara l’any passat agafaven sempre el bus i ara ja no _________ agafen.
b) En Pep Toni menja fruita per berenar però no _______ menja més en tot lo dia.
c) Na Love compra samarretes i avui _______du una de vermella.
d) Avui hem fet un dictat i ara heu de copiar_______una altra vegada.
e) Gabriel, no has duit els treballs a classe; porta______ dilluns!
f) No he fet totes aquelles feines que m’havia programat i ara ________ hauré de fer el cap de setmana.

2.ca.16. Pronoms febles. Exercicis

Aquí teniu els deures per a demà, dijous, 10-2-11.

Exercicis C.D. i substitució pronominal

1.                  Subratlla tres C.D. del text del dictat que vàrem fer dimarts i digues de quin tipus són.

2.                  Subratlla els C.D. de les oracions següents, indica de quin tipus són i torna a escriure-les substituint els C.D. pel pronom corresponent:

a.-  Aquests dies hem dibuixat el plànol de la vila.

b.- Vicenç, treu això de seguida, que fa pudor.

c.-  Mentrestant, ell explicava el que hauria pogut passar.

d.- Ell recita els seus poemas davant l’auditori.

e.-  No he vist mai piranyes.

f.    Voldria saber on he ficat els apunts!

h.-  Tallau   les olives negres a trossets.

i.-   Ha rebut moltes cartes d’amor.

j.-  Doblegaré aquests papers per la meitat.

k.   He comprat un parell d’enciams.

2.ca.14. Pronoms febles. Exercicis

Aquí teniu uns exercicis per practicar la substitució pronominal del C.D.

1.Subratllau els C.D. de les oracions següents.

2.Indicau de quin tipus de C.D. es tracta.

3.Tornau a escriure l’oració amb el C.D. substituït pel pronom corresponent.

a)Les alumnes compren quaderns a la papereria.

b)Les alumnes compren alguns quaderns a la papereria.

3)Les alumnes compren aquests quaderns a la papereria.

4)Les alumnes compren molts quaderns a la papereria

5)Les alumnes compren els quaderns de Matemàtiques a la papereria

6)La mestra pensa que han comprat molt.

Els corregirem dijous 3 a classe.