1.ca.4. La moblilitat a les ciutats sostenibles

Un poc més sobre ciutats sostenibles:
Mirau i escoltau a
www.tv3.cat/videos/2878870

Sustainable Cities