2.gh.3 La ciutat en la Baixa Edat Mitjana

Escolta el vídeo i respon a les qüestions:

 

ACTIVITATS: ( per al dia 16 de desembre)

1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?

2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?

3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?

4) Defineix el terme MERCADER

5) Qui protegia les ciutats?

6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.

7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?

8)  En què consisteix el mètode escolàstic?

Anuncis

2.gh.2 La crisi de la Baixa Edat Mitjana

Canvis en l’agricultura i en la política de la Baixa Edat Mitjana:

Canvi polític

Al següent vídeo teniu una de les causes de la gran crisi de la Baixa Edat Mitjana:

2.gh.1 Baixa Edat Mitjana

Fixeu-vos bé en el vídeo i feu les activitats:

Activitats: (per al 1 de desembre):

1) Quina causa aporta el vídeo per explicar l’increment de les terres cultivades?

2) On anaven a parar els excedents agraris?

3) Quines conseqüències tingué l’acumulació d’excedents?

Anuncis

1.e.29 let’s learn more about feudal times!

In 1.gh.18 Vicent uploaded a very good video about The Middle Ages. Well, by now you all must know what a moat is, so let’s see if we can learn more about castles in medieval times. Watch this video and pay attention to the following words:

draw bridgemoatnutches, bows, siege, arrow slit, wooden door, metal grate, murder holes.

Did you hear all of them?

Can you try to explain what they are?

  1. How many towered walls did most castles have?
  2. How many courtyards  were there?
  3. Where were the stables located?
  4. Where was the most fortified part of the castle located?
  5. Where did the lord of the castle live?
  6. Where did the lord of the castle eat his meals?
  7. What time did they have their big meal?
  8. How long did it last?
  9. Did they use forks?
  10. Why was the Lord’s table lifted ?

Homework : Friday 19th November. Post your answers to the blog and copy the vocabulary in your notebook.

Anuncis

1.gh.18 Orígens de l’època feudal

Aquest vídeo és molt aclaridor de com va sorgir el feudalisme a Europa:

 

Anuncis

1.en.24 English feudal system: pronunciation makes a difference

In 1.gh.17 El sistema feudal anglès Vicent posted a great link to a web site with lots of activities to learn more about the Middle Ages and feudal society.

Well, feudal is written the same in English Catalan and Spanish, but the pronunciation varies.

Chek the dictionary

Next week we shall look at the power point and at the activities in English together, but it will be much better if you try to do them  first on your own.

Anuncis

1.gh.17 El sistema feudal anglès

En aquest enllaç tindreu una visió del sistema feudal anglès, molt semblant al nostre. Heu de fer les activitats.

 

Anuncis