2.gh.3 La ciutat en la Baixa Edat Mitjana

Escolta el vídeo i respon a les qüestions:

 

ACTIVITATS: ( per al dia 16 de desembre)

1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?

2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?

3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?

4) Defineix el terme MERCADER

5) Qui protegia les ciutats?

6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.

7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?

8)  En què consisteix el mètode escolàstic?

29 Respostes to “2.gh.3 La ciutat en la Baixa Edat Mitjana”

 1. claudiapg Says:

  1) Segle XI.
  2) Abadies o castells.
  3) S’anomenen burgs.
  4) Mercader és la persona especialitzada en comprar i vendre amb l’unica idea de treure’n profit econòmic.
  5) Les prtogien els reis.
  6) Baixada de la llibreteria, carrer de l’argenteria
  7) Per relacionar el llati i utilitzar els metòdes escolàstics.
  8) Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclusió.

 2. tatidt Says:

  1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?
  Al segle 11

  2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?
  Les abadies i els castells, o són el mateix?

  3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?
  S’anomenaven Burcs.

  4) Defineix el terme MERCADER
  És una persona espezialitzada en la compra i venda amb l’idea de tréure profit económic.

  5) Qui protegia les ciutats?
  Directament els reis.

  6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.
  Carrer dels boters, carrer dels forners, carrer dels sabaters i carrer dels fusters, tots al Poligon de son Castelló. 😀

  7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
  Per aprendre llatí i per a usar el mètode escolàstic.

  8) En què consisteix el mètode escolàstic?
  En discutir un tema, parlant, fins a poder arribar a una conclusió.

 3. emil7234 Says:

  1. Segle 11.
  2. Les abadies i els castells.
  3. Els barris s`anomenaven burgs.
  4. Mercader – persona especialitzada en comprar i vendre amb l`única idea de treure`n profit econòmic.
  5. El rei protegia les ciutats.
  6. 3 carrers – el carrer dels boters , el carrer de l’argenteria i el carrer dels sabaters.
  7. Per aprendre i saber escriure en llatí i utulitzar el mètode escolàstic.
  8. Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclució.

  • emil7234 Says:

   correcció

   1. Segle XI.

   2. Les abadies i els castells.

   3. Els barris s`anomenaven burgs.

   4. Mercader – persona especialitzada en comprar i vendre amb l`única idea de treure`n profit econòmic.

   5. El rei protegia les ciutats.

   6. 3 Carrers – el carrer de Can Cavalleria , el carrer dels sabaters i el carrer dels boters.

   7. La necessitat de coneixements va potenciar el desenvolupament de les escoles , que depenien de l`Església o del govern de la ciutat. El desig dels estudiants i dels professors de poder aprendre i ensenyar sense el control de autoritats va donar lloc a les universitatas.

   8. Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclució.

 4. aina tous Says:

  1- Segle XI
  2-Castells o abadies.
  3- Es diuen burgs.
  4- Persona que ven i compra per guanyar diners.
  5- Els reis.
  6- Plaça del pes de la palla, per Sant Francesc, Plaça de sa Quartera i Plaça del pes de la farina, per Flassaders.
  7- Varen sorgir per poder aprendre el llatí i per a usar el mètode escolàstic.
  8-Discutir un tema per a arribar a una conclusió.

 5. idaira santana Says:

  1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?
  Al segle XI.
  2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?
  Les abadies o castells.
  3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?
  S’anomenen els burgs.
  4) Defineix el terme MERCADER.
  Persona que comercia a l’engròs en tota mena de productes i amb un abast internacional, per oposició a botiguer.
  5) Qui protegia les ciutats?
  El rei protegia les ciutats.
  6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.
  7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
  Per poder aprendre el llatí i per usar el mètode escolàstic.
  8) En què consisteix el mètode escolàstic?
  Consisteix en discutir un tema per arribar a una conclusió.

 6. Love Says:

  1) Al segle XI
  2) Les abadies i els castells.
  3) S’anomenaven Burgs.
  4) Es denomina mercader a la persona que tracta o comercia amb gèneres vendibles, és a dir, mercaderies o mercaderies. Se li aplica diferents qualificatius en funció de la mercaderia amb la qual treballa: mercader de ferro, mercader de teles, mercader de finances, etc. És un terme pràcticament en desús que ha estat substituït per comerciant o distribuïdor.
  5) Els reis.
  6) Carrer dels boters, carrer dels forners, carrer dels sabaters i carrer dels fusters, tots al Poligon de son Castelló.
  7) La necessitat de coneixements va potenciar el desenvolupament de les escoles , que depenien de l`Església o del govern de la ciutat. El desig dels estudiants i dels professors de poder aprendre i ensenyar sense el control de autoritats va donar lloc a les universitats.
  8) En discutir un tema, parlant, fins a poder arribar a una conclusió.

 7. philline Says:

  1. Segle XI
  2. Castells o Abadies
  3. S’anomenaven Burgs.
  4. Un mercader es una persona especialitzada en comprar i vendre amb l’única idea de treure profit econòmic.
  5. Els reis.
  6. Carrer dels Teixidors, Carrer del Gremi de Tintorers Carrer dels Conradors

 8. andrea199762 Says:

  1) Al segle XI
  2) Les abadies i els castells.
  3) S’anomenaven Burgs.
  4) Es denomina mercader a la persona especialitzada en comprar i vendre, per només treure’n profit econòmic.
  5) Els reis.
  6) Carrer dels boters, carrer dels forners, carrer dels sabaters i carrer dels fusters, tots al Poligon de son Castelló.
  7) Per poder aprendre llatí i per usar el mètode escolàstic.
  8) Consisteix en discutir un tema i arribar a qualquna conclusió.

 9. Peptoni Font Says:

  1. Al segle XI.
  2. Els primers centres de consum són els castells i les abadies.
  3. S’anomenen burgs.
  4. Un mercader és la persona especialitzada en comprar i vendre amb l’única idea de treure’n un profit econòmic.
  5. Les protegien els reis.
  6. Carrer dels Moliners, Plaça banc d’oli, Carrer de sa Gerreria, Sa Calatrava, Carrer de sa Corderia, Carrer de sa Bosseria i Carrer de sa Vidrieria.
  7. A causa del creixement del comerç i l’artesania a mans de la burgesia, que no eren nobles ni eclesiàstics, va provocar una gran demanda de gent amb estudis (metges, advocats, juristes i mestres) per tal de poder servir i defensar els seus interessos; la qual cosa va donar lloc al naixement de les universitats.
  8. El mètode escolàstic consistia en discutir un tema fins a treure’n una conclusió.

 10. neusr Says:

  1. Al segle XI.
  2. Castells o Abadies
  3. es deien Burgs.
  4. Persona que ven i compra per guanyar doblers.
  5. Els reis.
  6.carrer dels forners, Carrer de sa Corderia,Carrer del Gremi Tintorers .
  7. Per poder aprendre Llatí i per usar el mètode escolàstic.
  8. Consisteix en discutir un tema i arribar a una conclusió

 11. jlny7288 Says:

  1. Al segle XI.
  2. Les abadies i els castells perquè havien acumulat doblers procedents de rendes.
  3. S’anomenen burgs.
  4. Mercader és un estament dels no privilegiats que es dedica al comerç.
  5. Els reis, ja que, en aquesta època tenien més poder que els nobles perquè amb l’ajuda del burgesos podien mantenir un exèrcit fidel, estable i poderós.
  6. Carrer de sa Vidrieria, carrer Pelleteria, carrer Calders.
  7. Per aprendre llatí i utilitzar els metòdes escolàstics. El llatí era la llengua oficial i culta.
  8. Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclusió.

 12. tatidt Says:

  1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?
  El segle XI

  2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?
  Les abadies i els castells

  3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?
  Burcs.

  4) Defineix el terme MERCADER
  Eren persones que es dedicaven a comprar i a vendre amb l’única idea de treure’n profit econòmic.

  5) Qui protegia les ciutats?
  El rei

  6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.
  La Calle Botons, El Carrer Fideus (¿?) (Existeix) i el Carrer dels Teixidors.

  7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
  Per relacionar el llati i utilitzar els metòdes escolàstics.

  8 ) En què consisteix el mètode escolàstic?
  En discutir un tema fins arribar a una conclució.

  • tatidt Says:

   4) Defineix el terme MERCADER
   Eren persones que es dedicaven a comprar i a vendre amb l’única idea de treure’n profit econòmic, cosa que després va facilitar l’aparició dels banquers.

   7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
   Per relacionar el llati i utilitzar els metòdes escolàstics. El llatí servia per a poder ser metje, advocat, notari, jurista, mestres, etc. sense la necesitat d’estar lligat amb la noblesa o el clergat.

 13. guillemfurio Says:

  1) Quin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?

  El segle XI

  2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?
  Les abadies i els castells perquè havien acumulat doblers procedents de rendes.

  3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?
  Es deien Burgs.

  4) Defineix el terme MERCADER
  Un mercader és la persona especialitzada en comprar i vendre amb l’única idea de treure’n un profit econòmic.

  5) Qui protegia les ciutats?
  Els reis.

  6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.
  La Calle Botons, Calle Plateria i carrer dels sabaters.

  7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
  Per poder aprendre el llatí i per usar el mètode escolàstic.

  8) En què consisteix el mètode escolàstic?
  En discutir un tema, parlant, fins a poder arribar a una conclusió.

 14. pepe1997 Says:

  1)Segle XI
  2)Abadies i els castells.
  3)Es deia Burgs.
  4)Un mercader és la persona cualificada en comprar i vendre amb l’única idea de treure’n un profit econòmic.
  5)El rei.
  6)Carre Plateria, carrer dels forners, el carrer de Can Cavalleria.
  7)Per poder aprendre el llatí i per usar el mètode escolàstic.
  8)Consisteix en dicutir de tema x fins arribar a conclusio x.

 15. sarabouza12 Says:

  1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?
  -Al segle XI.
  2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?
  -Les abadies i els castells varen serel primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana.
  3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?
  -Els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum s’anomenaven Burgs.
  4) Defineix el terme MERCADER
  Eren persones que es dedicaven a comprar i a vendre amb l’única idea de treure’n profit econòmic
  5) Qui protegia les ciutats?
  El rei protegia les ciutats
  6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.
  Carrer Plateria, Calle Botons i Carrer del Gremi Tintorers.
  7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
  Les universitats varen sorgir per aprendre llatí.
  8) En què consisteix el mètode escolàstic?
  El mètode escolàstic, practicat a les universitats, consistia en discutir o raonar una idea fins arribar a una conclusió.

 16. Pilar Says:

  1. Al segle XI.
  2. Les abadies i els castells.
  3. Barris burgs.
  4. Mercader és un estament dels no privilegiats que es dedicaven al comerç.
  5. Els reis.
  6. Carrer de sa Vidrieria, carrer Pelleteria, carrer Plateria.
  7. Per aprendre llatí i utilitzar els metòdes escolàstics.
  8. Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclusió.

 17. miguelinramonllull Says:

  1) Al s. XI.
  2) Són les abadies i els castells.
  3) Es deien “Barris burgs”.
  4) Mercader és un estament no privilegiat que eren dedicats al comerç.
  5) Els reis.
  6) Carrer Sa Vidriera, Carrer del Sabater i Carrer Plateria.
  7) Per l’ensenyament del llatí i l’ús dels mètodes escolàstics.
  8) Discutir un tema fins arribar a la conclusió.

 18. xiskete Says:

  1) Al segle XI.
  2) Els primer centres son les abadies i els castells.
  3) S’anomenen Burgs.
  4) Els mercaders es un grup social no privilegiat que es dedica al comerç.
  5) Les protegia l’exèrcit rei, gracis a l’aument de doblers que obtenia dels burgesos.
  6) Carrer dels Sabaters, carrer de sa Vidrieria i carrer de Plateria.
  7) Per aprendre llatí, per independitzarse de l’esglèsia i utilitzar els mètodes escolàstics.
  8) Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclusió.

 19. angelblanchvallespir Says:

  1) És el segle XI el ben mig de l’Alta i la Baixa Edat Mitjana.
  2) Els principals centres de consum eren les abadies i els castells.
  3) S’anomenaven burgs, creixien al voltant.
  4) Estament del grup dels no privilegiats dedicat al comerç.
  5) Ara començaven a ser els reis i els seus exèrcits, ajudats pels burgesos
  6) -Carrer dels boters.
  -Carrer dels remolars.
  -Carrer dels paners.
  7) Per a aprendre el llatí i altres funcions.
  8) En donar varies opinions i elegir un parell o la més acertada.

 20. juditell Says:

  1) Qin segle és la frontissa (frontera) entre l’Alta i la Baixa Edat Mitjana?
  Al segle XI

  2) Quins són els primers centres de consum a la Baixa Edat Mitjana?
  Les abadies i els castells

  3) Com s’anomenen els nous barris que sorgiren al voltant dels centres de consum?
  S’ anomenen burgs

  4) Defineix el terme MERCADER
  Persona que comercia a l’engròs en tota mena de productes i amb un abast internacional

  5) Qui protegia les ciutats?
  Els exèrcits dels reis

  6) Cerca 3 carrers de Palma que conservin el nom dels oficis que es concentraven durant la Baixa Edat Mitjana.
  – Carrer Sa Vidriera
  – Carrer dels Paners
  – Carrer de Plateria

  7) Per què van sorgir les UNIVERSITATS?
  Per aprendre llatí i utilitzar els metòdes escolàstics

  8) En què consisteix el mètode escolàstic?
  Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclusió

 21. Daryl Jade Says:

  1. Al segle XI.
  2. Les abadies i els castells.
  3. S’anomenen els burgs.
  4. Un mercader és una persona que ven i comprar per treure aprofit econòmic.
  5. Els reis protegien les ciutats.
  6. – calle pelleteria
  – calle gerreria
  – calle calders
  7. Per aprendre llatí i utilitzar els mètodes escolástic.
  8. Consisteix en discurtir en untema fins arribar a una concluió.

 22. gabriel384 Says:

  1.Segle XI.
  2.Les abadies i els castells.
  3.S’ anomenen burgs.
  4.Estament del grup dels no privilegiats dedicat al comerç.
  5.Els reis.
  6.
  -Carrer dels boters.
  -Carrer dels remolars.
  -Carrer dels paners.
  7.Per poder aprendre el llatí i per usar el mètode escolàstic.
  8.En discutir un tema fins arribar a una conclució.

 23. sarah789 Says:

  1) Al segle XI.
  2) Les abadies i els castells.
  3) S’anomenen burgs.
  4) Persona no privilegiada dedicada al comerç.
  5) El rei.
  6) Carrer dels boters, carrer dels forners, carrer dels sabaters i carrer dels fusters
  7) Per aprendre llatí i utilitzar els metòdes escolàstics.
  8) Consisteix en discutir un tema fins arribar a una conclusió.


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: