1.gh.15 Les ciutats actuals: c) Les ciutats del Tercer Món

El més característic de les ciutats del Tercer Món és el fort contrast que existeix, entre una zona moderna i altra molt degradada. Sovint, això és el resultat de la confluència de dues cultures: la nativa i l’europea.

Caracas. Zona moderna i zona degradada.

La majoria de països del Tercer Món formaren part dels imperis europeus durant l’Edat Moderna i el segle XIX fins la primera part del segle XX. Els europeus varen crear ciutats noves seguint el model urbà occidental i transformaren les ciutats preexistents. Altres ciutats sorgiren després d’aconseguir la independència dels europeus, però moltes vegades imitaren els elements del paisatge de les grans ciutats europees i nord-americanes, com els edificis públics monumentals i els gratacels del CBD.

Ciutats àrabs: les antigues s’organitzen al voltant de la medina, on hi ha la mesquita i el soc o mercat. Al segle XIX es varen enderrocar les muralles que delimitaven les grans ciutats per tal d’ampliar el centre. En aquest s’ubica el CBD, amb edificis moderns que dominen un agombolament de petites construccions tradicionals, amb pocs equipaments i sense cap tipus de planificació.

El Caire (Egipte)

Meknes (Marroc)

Kandahar (Afganistan)

Ciutats d’Amèrica Llatina: Amb un origen colonial de l’imperi espanyol, presenten un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), al voltant d’una plaça central, on se situen la catedral, el palau del governador i els principals convents. El centre, que s’estén entorn d’aquesta plaça, símbol del domini dels colonitzadors, mostra avui en dia símptomes de degradació. La renovació de les ciutats va significar la construcció de grans avingudes, espais verds i centres financers i de negocis (CBD).

Zócalo (Ciutat de Mèxic)

Temuco (Xile)

Zacatecas (Mèxic)

CBD de Ciutat de Mèxic

Ciutats africanes: Aquí la ciutat es va dividir en dues parts durant la colonització europea: la zona on s’establia la població europea, amb edificis grandiosos, i la ciutat habitada per la població indígena. Actualment, el barri europeu antic s’ha renovat en part i és ocupat per les classes socials amb més poder econòmic, mentre que la població més pobra es manté a l’altra zona, que s’ha desenvolupat de forma anàrquica, sense cap control.

Luanda (Angola)

Nairobi (Kènia)

Habitatges d’autoconstrucció

L’origen dels contrasts són econòmics. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però, no ha estat acompanyada per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, la qual, s’ha vist obligada a aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc. Aquesta mena d’habitatges ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria. Han sorgit així, barris extensos on viu la majoria de la població urbana i presenten un ritme de creixement superior al de la ciutat en conjunt. Aquests barris reben diferents noms segons els països: faveles (Brasil), ranxos (Mèxic); viles misèria (Argentina); Bidonvilles (països antigues colònies de parla francesa).

De vora d’aquests infrahabitatges, trobem zones residencials, àmplies i confortables, d’una minoria adinerada, que imita el disseny occidental i tria per viure els millors llocs. Aquesta dualitat també la trobem en altres aspectes de la ciutat: fàbriques modernes conviuen amb petits tallers artesans. Gran part de la població (els qui viuen als infrahabitatges) sobreviuen amb els recursos que els proporcionen els serveis més antics (enllustrador de sabates, venda ambulant, delinqüència, prostitució,…).

Bidonvilles en Algèria.

Faveles al Brasil

Ranxo de Caracas

Problemes de la ciutat al Tercer Món

Atur i pobresa són els problemes principals. L’agricultura del país no pot alimentar la població urbana i la indústria i els serveis no poden donar feina a tots els immigrants que arriben a la ciutat. Com a conseqüència els nivells d’atur són elevadíssims i les condicions de vida miserables.

Tampoc no s’escapen dels problemes de contaminació, ja que la major part dels residus sòlids urbans i industrials van a parar als rius, i els pobres empren aquesta aigua per al seu ús.

En tercer lloc, hem d’afegir la xarxa de transport deficient que origina una congestió del trànsit important.

Barriada de Nairobi

Delinqüència a una favela.

Bombai (Índia)

Activitats: (per al dia 15 de novembre)

1) Explica què vol dir “la principal característica de les ciutats del tercer món, és el fort contrast existent”?

2) Quin és l’origen del “contrast”?

3) Intenta definir “infrahabitatge”.

4) Diferències i semblances dels problemes de la ciutat del tercer món i de les ciutats de països desenvolupats.


Anuncis

32 Respostes to “1.gh.15 Les ciutats actuals: c) Les ciutats del Tercer Món”

 1. india16 Says:

  1) Es refereix que hi ha una gran diferència entre una zona moderna i altra molt degradada. I aquest és el resultat de dues cultures: la nativa i l’europea.
  2) L’origen dels contrasts és econòmic. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però no per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, i han tingut d’ aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc. Aquesta mena d’habitatges ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria. Han sorgit així, barris extensos on viu la majoria de la població urbana i presenten un ritme de creixement superior al de la ciutat en conjunt. Aquests barris reben diferents noms segons els països: faveles (Brasil), ranxos (Mèxic); viles misèria (Argentina); Bidonvilles (països antigues colònies de parla francesa).
  3) – Infra: del llatí infra, que denota situació sota la part indicada pel segon element del compost. O bé, inferioritat respecte al segon element del compost.
  – Habitatge: casa, o part de la casa, que hom pot habitar.
  Per tant infrahabitatge pot ser o allò que hi ha sota l’habitatge, o bé una casa que no arriba a tenir els elements suficients per a ser habitada.
  És una casa que no compta amb els serveis bàsics per ser habitada segons els cànons més elementals del segle XXI a una ciutat com Barcelona: aigua corrent, electricitat, absència d’humitats, una estructura segura, neteja, bon estat de conservació, etc…). També podriem considerar susceptibles d’infrahabitatge aquells en què el propietari incompleix el deure de conservació i rehabilitació del seu habitatge.
  4) Diferències: en el Tercer Món té una xarxa de transport deficient, en canvi en una ciutat desenvolupada en una xarxa de transport més que suficient.
  I que els residus en una ciutat desenvolupada no hi van a parar al riu. I que a les ciutats desenvolupades no hi ha tanta pobresa.
  Semblances: que als dos tipus de ciutat hi ha moltes
  persones en atur i que els dos tipus de ciutats tenen problemes de contaminació.

 2. sarah789 Says:

  1) Vol dir uqe hi ha una gran diferència entre una zona moderna i altra molt degradada.
  _______________________________________________
  2) L’origen dels contrasts és econòmic. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però no per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, i han tingut d’ aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc.
  _______________________________________________
  3)Habitatges que ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria. Han sorgit així, barris extensos on viu la majoria de la població urbana i presenten un ritme de creixement superior al de la ciutat en conjunt.
  _______________________________________________
  4) Diferències:
  Al tercer món tot està poc desenvolupar i no tenen transports eficients ni medis de comunicació, com també comoditats com tenir una casa bona amb calefactors, llum i aigua.
  Semblances: Les dues ciutats tenen problemes de comunicació i d’atur.

 3. idaira santana Says:

  1)Vol dir que hi ha una diferencia entre zones la forma de vida i amb el estat que viuen i també un contrast molt fort.
  —————————————————————————-
  2)L’origen és basicament la economia ,l’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, per aixó an de construir rapidament amb le material de refus, sense aigua,electricitat ,xarxa d’evacuació d’aigües residuals…
  També hi ha l’atur i la pobresa que són els problemes principals,l’agricultura no pot alimentar la població urbana i la industria no poden donar feina a tots els immigrants i genera la desesperació i fen us de la Delinqüència .
  Tampoc no s’escapen dels problemes de contaminacióla ja que la major part dels residus van a parar als rius on la gent pobra va a biscar aigua pel seu us.
  —————————————————————————-
  3) Infra: del llatí infra, que denota situació sota la part indicada pel segon element del compost. O bé, inferioritat respecte al segon element del compost.
  – Habitatge: casa, o part de la casa, que hom pot habitar.
  Infrahabitatge és una casa que no compta amb els serveis bàsics per ser habitada segons els cànons més elementals del segle XXI.
  4) Diferències:El tercer món els residus sòlids urbans i industrials van a parar als rius, i els pobres empren aquesta aigua per al seu ús.
  L’agricultura pot alimentar la població urbana i la industria poden donar feina.
  Semblances:Les dues tenen problemes de contaminaciò i d’atur.

 4. Peptoni Font Says:

  1) Explica què vol dir “la principal característica de les ciutats del tercer món, és el fort contrast existent”?
  Vol dir que hi ha una gran diferència entre una zona moderna i altra molt degradada.
  2) Quin és l’origen del “contrast”?
  L’origen dels contrasts són econòmics. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però, no ha estat acompanyada per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, la qual, s’ha vist obligada a aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc. Aquests habitatges ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria. Han sorgit barris extensos on viu la majoria de la població urbana i presenten un ritme de creixement superior al de la ciutat en conjunt.
  3) Intenta definir “infrahabitatge”.
  Són habitatges que ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria. També han sorgit barris extensos on viu la majoria de la població urbana i presenten un ritme de creixement superior al de la ciutat en conjunt.
  4) Diferències i semblances dels problemes de la ciutat del tercer món i de les ciutats de països desenvolupats.
  Difèrencies:
  El tercer món esta poc desenvolupat, no tenen transports eficients ni medis de comunicació. Tampoc llum, aigua potable,…
  Semblances:
  Les dues tenen problemes de contaminaciò i d’atur

  • vicentviellledo Says:

   Peptoni, m’has dit on es troben els infrahabitatges, però, no el que significa!

   • Peptoni Font Says:

    Perdo Vicent,
    – Infra: del llatí infra, que denota situació sota la part indicada pel segon element del compost. O bé, inferioritat respecte al segon element del compost.
    – Habitatge: casa, o part de la casa, que hom pot habitar
    Infrahabitatge és una casa que no compta amb els serveis bàsics(electricitat, aigua potable, neteja…) per ser habitada segons els cànons més elementals del segle XXI.

 5. philline Says:

  1. Vol dir que hi ha una diferència entre una zona moderna i altra molt degradada.

  2. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però, no ha estat acompanyada per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, la qual, s’ha vist obligada a aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc.

  3. És una casa que no compta amb els serveis bàsics per ser habitada com: aigua corrent, electricitat, absència d’humitats, una estructura segura, neteja, bon estat de conservació.

  4. Semblances: Problemes d’atur i contaminació
  Diferències: El tercer món té una xarxa de transport
  deficient i en canvi en una ciutat desenvolupada no.
  Tampoc tenen aigua potable i tampoc molta llum.

 6. andrea199762 Says:

  1. Es refereix que hi ha una gran diferència entre una zona moderna i altra molt degradada, aquest és el resultat de dues cultures: la nativa i l’europea.

  • andrea199762 Says:

   2. L’origen dels contrasts és econòmic. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però no per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, i han tingut d’ aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals…

   3. Infrahabitatge és una casa que no compta amb els serveis bàsics (electricitat, aigua potable, neteja…) per ser habitada segons els cànons més elementals.

   4. Diferències: El tercer món els residus sòlids urbans i industrials van a parar als rius, i els pobres empren aquesta aigua per al seu ús. L’agricultura pot alimentar la població urbana i la industria poden donar feina.

   Semblances: Les dues tenen problemes de contaminació i d’atur.

 7. pepe1997 Says:

  1) Explica què vol dir “la principal característica de les ciutats del tercer món, és el fort contrast existent”?
  Això vol dir la diferencie entre les ciutats del tercer mon i les modernes com América.
  2) Quin és l’origen del “contrast”?
  L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular.
  Pero els principals problemes són la pobresa i els pocs traballs que hi ha i el par es molt elevat.
  3) Intenta definir “infrahabitatge”.
  Són els habitatges que normalment són del tercer món que no disponen de coses bàsiques en una casa:l’electricitat, aigua corrent,…
  4) Diferències i semblances dels problemes de la ciutat del tercer món i de les ciutats de països desenvolupats.
  Diferencies:El tercer món tenen moltes cases infrahabitatges, totes els residus acaben als rius que després l’utilitzen en us propi…
  Semblances:Les dues tenen problemes de contaminació i d’atur.

 8. aina tous Says:

  -1. Vol dir que hi ha molta diferència entre ambdós estils de vida.

  -2.L’origen del contrast és econòmic. L’explosió urbana ,perquè hi ha havut un enorme creixement de la població. La conseqüència d’aquest gran creixement ha fet que no hi hagi suficients habitatges per a tots, i per això es construeixen vivendes amb materials de mala qualitat, les cuals no tenen aigua corrent, electricitat, clavegueram, etc.

  -3. Infrahabitatge: Són viviendes que no tenen les condicions mínimes per a viure, “infra-” vol dir “per davall”.

  -4. Semblances: Les dues tenen problemes d’atur i de contaminació de l’espai.
  Diferències: El tercer món té una xarxa de transport
  deficient.
  Tampoc tenen aigua potable i tampoc molta llum

 9. angelblanchv Says:

  1)Vol dir que entre els dos tipus de ciutats, la del 1r mon i la del 3r, hi ha molta diferència tant a l’aspecte com en l’economia com en la qualitat dels materials de construcció.

  2) L’origen d’aquest contrast és el creixement de la població en ambdós casos pero un se n’ha sabut aprofitar més que en altres. Als nostres paisos la qualitat de vida és major, degut a l’economia.

  3)Habitatge amb mancança de recursos bàsics per viure.

  4)Les semblances estan en la població, hi ha quasi el mateix nombre de persones generalment. I les diferències estan en el tipus de vida i la qualitat de vida.

 10. jlny7288 Says:

  1) El més característic de les ciutats del Tercer Món és el fort contrast que existeix, entre una zona moderna i altra molt degradada. Sovint, això és el resultat de la confluència de dues cultures: la nativa i l’europea.
  2)L’origen dels contrasts són econòmics. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, però, no ha estat acompanyada per un creixement econòmic paral·lel. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, la qual, s’ha vist obligada a aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc. Aquesta mena d’habitatges ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria. Han sorgit així, barris extensos on viu la majoria de la població urbana i presenten un ritme de creixement superior al de la ciutat en conjunt. Aquests barris reben diferents noms segons els països: faveles (Brasil), ranxos (Mèxic); viles misèria (Argentina); Bidonvilles (països antigues colònies de parla francesa).
  3) Una casa que no arriba a tenir els elements suficients per a ser habitada: aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc.
  4)
  Diferències:
  Les ciutats del Tercer Món són menys desenvolupades , tenen una xarxa de transport deficient (que origina una congestió del trànsit important) i no tenen aigua corrent o electricitat a les cases.
  Semblances:
  Les dues tenen problemes de contaminació i atur.

 11. Daryl Jade Says:

  1. La principal característica de les ciutats del tercer món, és el fort contrast existent, significa la diferència entre una zona moderna i altra molt.
  2. L’origen dels contrasts són econòmics. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural.
  3. Infrahabitatges: Infra- Etimología: del latí inferior
  Habitatge: vivenda.
  Habitatges on viuen persones pobres que se les han anomenat com inferiors.
  4. Semblances: Atur, pobresa i contaminció.
  Diferències: L’agricultura del país no pot alimentar la població urbana i la indústria i els serveis no poden donar feina a tots els immigrants que arriben a la ciutat. I la xarxa de transport deficient que origina una congestió del trànsit important. (Tercer Món)

 12. juditell Says:

  1) La principal característica és la diferència entre una zona moderna y una altra mols degradada.
  2) L’explosió urbana ha fet que no hagi habitatges suficients.
  3) – Infra: del llatí infra, que denota situació sota la part indicada pel segon element del compost. O bé, inferioritat respecte al segon element del compost.
  – Habitatge: casa, o part de la casa, que hom pot habitar.
  4) SEMBLANCES
  – Atur
  – Contaminació

  DIFERÈNCIES
  -Tercer món: menys desenvolupades, xarxa de transport deficient, els serveis no poden donar feina als imigrants

 13. xiskete Says:

  1) La principal diferencia és la zona moderna i l’altra zona molt pobre i degradada. Per dues cultures diferents europea i nativa.
  2) Es per el tema econòmic que ha fet l’explosió urbana causada per el creixement de població rural. La conseqüència d’aquesta descompensació ha resultat que la ciutat no pugui vivendes barates per la població immigrant.
  3) Infrahabitatges: Infra Etimología del llatí. Es una casa que no té els recursos suficients com aigua corrent, electricitat…
  4) Diferencies: Que les ciutats tercer mundistes no tenen bons habitatges i son menys desenvolupades.
  Semblances: El atur i la contaminació.

 14. miguelinramonllull Says:

  1) En que hi ha una gran diferència entre una zona de vida bona i una zona de vida degradada.
  2) L’origen és basicament la economia, l’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular, per aixó han de construir rapidament amb el material de refus, sense aigua, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals, etc.
  3) Casa que no té els recursos necessàries per a la vida.
  4) Semb: hi ha atur i hi ha contaminació.
  Dif: la diferència de pobresa i riquesa, i que les ciutats tercermundistes són menys desenvolupades.

 15. Rodrigo Deus Says:

  1) Significa que hi ha una diferència molt gran entre la zona de vida desenvolupada o vida normal i el tercer món.
  2) Economia, delincuència, pocs recursos.
  3) Casa sense recursos nesessaris per la vida diaria.
  4) Semblances: Atur i contaminació.
  Diferències: Delinquència, recursos mínims, educació escolar..

 16. sarabouza12 Says:

  1) Vol dir que hi ha una molt fort diferència entre la nostra vida, y la del tercer món.
  2)L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular.
  3)Infrahabitatge pot ser o allò que hi ha sota l’habitatge, o bé una casa que no arriba a tenir els elements suficients per a ser habitada.
  4)Diferències:
  ·En el Tercer Món hi ha una xarxa de transport deficient, i en una ciutat desenvolupada hi ha una xarxa de transport més que suficient.
  ·Els residus en una ciutat desenvolupada no hi van a parar al
  ·A les ciutats desenvolupades no hi ha tanta pobresa.
  Semblances:
  ·Hi ha moltes persones en atur.
  ·Hi ha problemes de contaminació.

 17. emil7234 Says:

  1. És el fort contrast que existeix, entre una zona moderna i altra molt degradada. Sovint, això és el resultat de la confluència de dues cultures: la nativa i l’europea.

  2. L’origen dels contrasts són econòmics. L’explosió urbana causada per l’afluència massiva i incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats espectacular. La conseqüència d’aquesta descompensació ha donat com a resultat que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant, la qual, s’ha vist obligada a aixecar construccions espontànies amb materials de refús, sense aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc. Aquesta mena d’habitatges ocupen antics barris degradats del centre, però, sobretot, els suburbis de la perifèria.

  3. Habitatges que estan sota dels altres – li falten : aigua corrent, electricitat, xarxa d’evacuació d’aigües residuals (clavegueram), etc. Aquest tipus d`habitatges predominen antics barris degradats del centre i sobretot els suburbis de la perifèria.

  4. Semblances:
  Els dos tipus de ciutat tenen problemes de contaminació i d`atur.
  Diferències:
  Aquest tipus de ciutat té problemes de pobresa i de la xarxa de transport deficient.

 18. Pilar Says:

  1)
  Vol dir que entre els dos tipus de ciutats hi ha molta diferència tant a l’aspecte com en l’economia o com en la qualitat dels materials de construcció.

  2)
  L’origen és el creixement de la població en ambdós casos pero un se n’ha sabut aprofitar més que en altres

  3)
  Casa que no arriba a tenir els elements suficients per a ser habitada.

  4)
  Diferències:
  Les ciutats del Tercer Món són menys desenvolupades , tenen una xarxa de transport deficient i no tenen aigua corrent o electricitat a les cases.
  Semblances:
  Les dues tenen problemes de contaminació i atur.

 19. claudiapg Says:

  1. Vol dir que hi ha molta diferència entre una zona moderna i una altra degradada, on es divideix dues cultures: la nativa i l’europea.

  2. L’origen dels contrasts són econòmics. L’explosió urbana causada per l’afluència incontrolada de població rural ha generat un creixement de les ciutats. La conseqüència d’aquesta descompensació és que la ciutat no pot oferir habitatges barats per la població immigrant per això han d’aixecar construccions espontànies. Aquesta mena d’habitatges ocupen antics barris degradats als suburbis de la perifèria. Així han sorgit barris extensos on viu la majoria de la població urbana.

  3. Infrahabitatge pot ser o allò que hi ha sota l’habitatge, o bé una casa que no arriba a tenir els elements suficients per a ser habitada.

  4. DIFERÈNCIES:
  · Electricitat i aigua.
  · En el Tercer Món hi ha una xarxa de transport deficient i en una ciutat desenvolupada hi ha una xarxa de transport més que suficient.
  SEMBLANCES:
  · Contaminació i atur.

 20. Zandalie Says:

  1)
  Vol dir que hi ha molta diferència entre una zona moderna i altra molt degradada.
  2)
  L’origen del contrast és econòmic.
  3)
  Una casa que no arriba a tenir el elements necesaris per ser habitada.
  4) Diferències i semblances dels problemes de la ciutat del tercer món i de les ciutats de països desenvolupats.
  Diferències;
  – Aigua potable i electricitat.
  – Tercer Món, xarxa de transport deficient; ciutat desembolupada, xarxa de transport més eficient.
  Semblances;
  – Contaminació.
  – Atur.

  • Zandalie Says:

   1) Vol dir que hi ha molta diferència entre una zona moderna i altra molt degradada.

   2) L’origen del contrast és econòmic.

   3) Una casa que no arriba a tenir el elements necesaris per ser habitada.

   4) Diferències;
   – Aigua potable i electricitat.
   – Tercer Món, xarxa de transport deficient; ciutat desembolupada, xarxa de transport més eficient.
   Semblances;
   – Contaminació.
   – Atur.

 21. LuK 'S Says:

  1)
  Vol dir que hi ha molta diferència entre zones modernes i zones més degradades.
  2)
  L’origen del contrast és econòmic per la influencia provocada per la població.
  3)
  Una casa que no arriba a tenir el elements necesaris per ser habitada.
  4) Diferències i semblances dels problemes de la ciutat del tercer món i de les ciutats de països desenvolupats.
  Diferències;
  – Fonts d’aigua potable i electricitat estable.
  – Tercer Món, transport deficient; ciutat desembolupada, transport més eficient i segur.
  Semblances;
  – Contaminació.
  – Atur.


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: