1.gh.11 Les ciutats actuals: a) La ciutat nord-americana

Actualment podem distingir al món tres models de ciutats. Aquesta que ens ocupa ara és la ciutat nord-americana. Aquest tipus de ciutat és relativament recent, varen néixer amb la revolució industrial i tenen una història curta, la qual cosa es pot apreciar en la forma i l’estructura.

Les ciutats nord-americanes mostren en general una planificació acurada, seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.

Nova York. Illa de Manhattan. Plànol ortogonal.

Carrers de Manhattan (Nova York) nevats.

Els elements principals de les grans urbs són el CBD (Central Bussines District), al bell mig del nucli urbà, i les àrees suburbanes, situades a la perifèria. Entre ambdós espais s’estén una zona canviant, que està ocupada per indústries o per habitatges antics i ghetos, és a dir, barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.

Estructura de la Ciutat Nord-americana

En principi, el CBD, també anomenat downtown, constitueix el cor de la ciutat i el centre financer i de negocis. Aquí trobem les seus dels grans bancs, les oficines de les grans empreses, centres d’oci (teatres, cinemes, hotels), els edificis oficials (ajuntaments). El preu del sòl edificable és molt car i per rendibilitzar-lo es construeixen els gratacels. Molt sovint, no hi ha habitatges, només edificis d’oficines. Les principals vies de circulació convergeixen al CBD.

Chicago. CBD (gratacels) i barris residencials.

Loa Angeles. CBD.

Denver (Colorado).

Houston (Texas).

Després del CBD, trobem els barris centrals, sovint molt degradats. Molts habitatges varen ser abandonats i posteriorment ocupats per una població amb ingressos econòmics baixos. Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

Barri central. Harlem (Nova York, 1958).

Suburbi de Nova York.

Paral·lelament a aquest moviment cap enfora de la població amb recursos econòmics, també les activitats secundàries (indústria) i terciàries (comerç, educació, sanitat, oci…) han anat abandonant el centre, de tal manera, que el 80% de les persones que viuen a les grans ciutats ho fan a les àrees suburbanes. D’aquesta manera s’han originat ciutats d’una extensió extraordinària, com és el cas de Los Angeles, on al voltant de l’antic CBD s’estenen les àrees suburbanes fins a una distància de 80 quilòmetres. La construcció d’autopistes per part del govern ha afavorit aquest creixement.

Los Angeles. Suburbi.

Autopistes en Los Angeles.

Aquest procés de suburbanització (creixement de les àrees suburbanes) mostra una segregació racial: els afores són habitats principalment per població blanca, mentre que les minories ètniques ocupen sobretot les àrees centrals.

Denver. Barris residencials per a blancs.

Problemes de la ciutat nord-americana:

1)      Els ajuntaments no disposen de prou doblers per fer front a les despeses que genera la ciutat (llum, aigua, clavegueram, recollida de fems,…)

2)      La degradació del centre, sobretot pel que fa a equipaments públics (edificis i carreteres en mal estat, sense parcs i jardins, etc.)

3)      Conflictes derivats de la segregació racial de l’espai (xenofòbia)

4)      Violència urbana

5)      Contaminació atmosfèrica

6)      Problemes de trànsit (hores punta amb moviment des de l’habitatge, en les afores, fins al treball al CBD o les indústries) amb un ús excessiu de l’automòbil ( a Los Angeles el 97% dels desplaçaments es fan amb el vehicle particular a través dels 3.200 quilòmetres d’autopistes que hi ha a la ciutat).

Excessiu ús de l'automòbil.

Contesta a les qüestions en el comentari:

Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?

Què són els guetos?

Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?

22 Respostes to “1.gh.11 Les ciutats actuals: a) La ciutat nord-americana”

 1. idaira santana Says:

  Quines són les tres part de l’estructura de la ciutat nord-americana?
  Les ciutats nord-americanes té un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), habitatges antics i ghetos,downtown(teatres, cinemes, hotels) i els barris centrals, sovint molt degradats
  Què són els guetos?
  Són barris marginats on viuen gent de la mateixa raça i cultra.
  Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  Són cases baixes unifamiliars,es situen a les afores amb contacte amb la naturalesa.

 2. india16 Says:

  1) Què mostren en general una planificació acurada, seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  En l’ espai de la CBD s’estén una zona canviant, que està ocupada per indústries o per habitatges antics i ghetos, és a dir, barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  El CBD, també anomenat downtown, constitueix el cor de la ciutat i el centre financer i de negocis. Aquí trobem les seus dels grans bancs, les oficines de les grans empreses, centres d’oci (teatres, cinemes, hotels), els edificis oficials (ajuntaments).
  2) Els ghetos són barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  3) Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 3. angelblanchvallespir Says:

  1.
  Les ciutats nord-americanes mostren en general una planificació seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  2.
  Un gueto és una àrea on resta confinada, de forma voluntària o involuntària, una minoria ètnica, cultural o religiosa. Originàriament, el terme s’utilitzà per a designar els barris jueus.
  3.
  Les persones de nivell econòmic mitjà i alt viuen en cases unifamiliars a les afores de les ciutats, al voltant de les seves cases hi ha alts sistemes de seguretat privats.

 4. jlny7288 Says:

  Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?
  1. El CBD (Central Bussines District)
  2. Àrees suburbanes.
  3. Barris centrals.
  Què són els guetos?
  Els guetos són barris o sectors suburbials d’una ciutat, més o menys aïllats i integrats per conjunts ètnics diferents de la resta de la població.
  Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 5. sarah789 Says:

  1)Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?
  – Seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  2)Què són els guetos?
  – Barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  3)Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  – Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 6. carlos garaví Says:

  1). Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?
  El CBD, àrees suburbanes, i els barris marginats.
  2).Què són els guetos?
  Són barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  3).Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  Les persones de nivell económic mitjà, i alt viuen a les afores, a cases unifamiliars.

 7. miguelinramonllull Says:

  1) Segueix un plànol d’escaquer ortogonal, edificis formant illes i els carrers tallats en un angle de 90º.

  2) Un gueto és un àrea separada per a la vivenda d’un determinat origen étnic, cultural o religiós, voluntaria o involuntariament, en major o menor reclusió.

  3) Les persones de nivell económic mitjà, i alt viuen a les afores, a cases unifamiliars.

 8. guillemfurio Says:

  1- Seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  2-Un gueto és una àrea on resta confinada, de forma voluntària o involuntària, una minoria ètnica, cultural o religiosa. Originàriament, el terme s’utilitzà per a designar els barris jueus.
  3- Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 9. aina Says:

  1. Plànol octogonal, carrers que es talen en angle recte i els edificis estan agrupats formant illes.
  2. Barris aïllats dels altres on habiten grups culturals, ètnicso religiosos. Normalment, solen viure els jueus.
  3. La gent d’un nivell económic normal, habiten a cases baixes, unifamiliars, en contacte amb la natura i autopistes que s’estenen al llarg d’avingudes.

 10. xiskete Says:

  1- Segons el plánol ortogonal: els carrers es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  2- Un gueto és un àrea o un barri en el que viuen uns grups de diferents tipus religiosos o culturals.
  3- Les de nivell mitjà viuen a les afores, en cases unifamiliars, amb contacte amb la natura, al costat de l’autopista.

 11. neusr Says:

  1)planol ortogonal, carrers tallats en un angle de 90º.
  2)son barris on viu gent de la mateixa raça i cultura
  3)Les persones de nivell económic mitjà, i alt viuen a les afores, a cases unifamiliars.

 12. Zandalie Says:

  1. Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?

  Segons el plànol ortogonal, els carrers que es talen en angle recte i els edificis que estan agrupats formant illes.

  2. Què són els guetos?

  Situació de marginació y aislament d’una comunitat per motius religiosos, racials, polítics o culturals.

  3. Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?

  Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 13. tatidt Says:

  1)
  1. El CBD (Central Bussines District)
  2. Àrees suburbanes.
  3. Barris centrals.

  2)
  Són barris marginats on viuen gent de la mateixa cultura, raça, religió…

  3)
  La gent amb ingresos mitjans i alts prefereixen viure a la natura, però prop d’avingudes i eixos de comunicació importants.

 14. Peptoni Font Says:

  1.Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?
  -Els elements principals de les grans ciutats són el CBD (Central Bussines District), al bell mig del nucli urbà, i les àrees suburbanes, situades a la perifèria. Entre ambdós espais s’estén una zona canviant, que està ocupada per indústries o per habitatges antics i ghetos, és a dir, barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  2.Què són els guetos?
  -Són barris marginats on viuen gent de la mateixa cultura, raça, religió.
  3.Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  Les persones de nivell econòmic mitjà i alt viuen en cases unifamiliars a les afores de les ciutats, al voltant de les seves cases hi ha sistemes de seguretat; i tenen contacte amb la natura.

 15. juditell Says:

  1- Les ciutats nord-americanes mostren en general una planificació acurada, seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  2- Barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  3- Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 16. emil7234 Says:

  1. Són el CBD (Central Bussines District) , les àrees suburbanes i ghetos , i els barris centrals .

  2. Eren barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.

  3. Els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts vivien a les afores de la ciutat on realitzaven les activitats secundàries (indústria) i terciàries (comerç, educació, sanitat, oci…). Han anat abandonant el centre , crearen les àrees suburbanes. Aquest procés fa que les ciutats créixen i mostra una segregació racial: els afores són habitats principalment per població blanca, mentre que les minories ètniques ocupen les àrees centrals.

 17. pepe1997 Says:

  1-
  Són el CBD els barris centrals i les àrees suburbanes

  2-
  Està en el CBD normalment per jent pobre perquè les persones normals o riques prefereixen estar a les afores.Són barris marginats.

  Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  A les afores de la ciutat per tenir jardins un poc de naturalesa i tenir cases unifamiliars i no tenir tant de suroll com viure en el CBD.

 18. andrea199762 Says:

  1. Les ciutats nord-americanes té un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), habitatges antics i ghetos,downtown(teatres, cinemes, hotels) i els barris centrals, sovint molt degradats.

  2. Són barris marginats on viuen gent de la mateixa raça i cultra.

  3.Són cases baixes unifamiliars,es situen a les afores amb contacte amb la naturalesa.

 19. sarabouza12 Says:

  1. El Central Bussines District (CBD), barris central i àrees suburbanes.

  2.Son barris a les afores on viuen gent de la mateixa raça i cultura.

  3.Cases unifamiliars a prop de la naturalesa.

 20. philline Says:

  1. Seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.

  2. barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.

  3. Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura, que s’estenen al llarg d’àmplies avingudes i al costat de les autopistes i eixos de comunicació importants.

 21. Pilar Says:

  1)
  1. El CBD (Central Bussines District)
  2. Àrees suburbanes.
  3. Barris centrals.

  2)
  Barris marginats on haboten persones de la mateixa raça i cultura.

  3)
  Cases unifamiliars a prop de la naturalesa.

 22. Daryl Jade Says:

  Quines són les tres parts de l’estructura de la ciutat nord-americana?
  Les ciutats nord-americanes mostren en general una planificació acurada, seguint un plànol en forma d’escaquer (ortogonal), on els carrers rectilinis es tallen en angle recte i els edificis s’agrupen formant illes.
  Què són els guetos?
  ELs guetos són barris marginats on habiten persones de la mateixa raça i cultura.
  Com són i on se situen els habitatges dels grups socials amb ingressos mitjans i alts?
  Les persones de nivell econòmic mitjà i alt s’estimen més viure a les afores, a cases baixes unifamiliars, quasi idèntiques i en contacte amb la natura.


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: